TV-inspektion Næstved

Har du mistanke om problemer med kloakken

Sidder du i Næstved og har du mistanke om problemer med kloakken, bør du få foretaget en tv-inspektion hurtigst muligt.

Vi er professionelle og vi kan køre hurtigt ud til Næstved og omegn.

Hurtig lokalisering af eventuelle skader

TV-inspektion er en effektiv metode til at undersøge kloaksystemer, og med en TV-inspektion finder man typisk hurtigt frem til eventuelle skader.

Vest Slam tilbyder TV-inspektion i Næstved og i øvrige Syd- og Vestsjælland.

TV-inspektion lokaliserer effektivt skader i kloakken

En TV-inspektion er en effektiv måde at lokalisere skader i kloakken, uden der skal foretages en opgravning.

En tv-inspektion foretages ved at vi fører et videokamera ned i din kloak for at identificere brud på kloakrør, tilstopning eller andre fremmedlegemer, der skaber problemer i din kloak.

Vi undersøger for aktuelle og kommende problemer

Hos Vest Slam A/S kan vi ved hjælp af TV-inspektion af kloak, spare dig for en lang række fremtidige problemer. Ved samme lejlighed undersøger vi naturligvis for eventuelle nuværende problemer. Og vi har foretaget mange TV-inspektioner i Næstved, så vi er lokalkendte.

Med en TV-inspektion af kloak, kan vi undersøge og afsløre skader og fejl selv dybt inde i rørene.

Vi undersøger kloakken grundigt, så vi kan lokalisere eventuelle tilstopninger, brud eller utætheder. Dette er ikke kun brugbart til at diagnosticere et nuværende problem men kan også forebygge kommende.

Effektiv og økonomisk løsning

Løsningen er effektiv fordi vi kan undersøge din kloak uden at skulle grave fliser og andet op først, hvilket kan være en dyr og tidskrævende proces.

Med en TV-inspektion finder vi frem til kernen af problemet, så vi kan nøjes med at grave netop der.

dtvk

Vi er medlem af:

Vi benytter nyeste Rovion tv-udstyr

Vest Slam A/S kan:

  • Inspicere rør fra ø 50-2000 mm til 300 m.
  • Udføre kvalitetskontrol ved nyanlæg
  • Udføre før og efter tv ved reparationer og strømpeforinger
  • Kontrollere kloaksystemets generelle tilstand
  • Lokalisere rotteproblemer
  • Kontrollere brud, utætheder med mere
  • Finde skjulte brønde
  • Kortlægge kloaksystem på tegninger
  • Bruge røgpatroner og søgning med sonder

Vi anbefaler spuling af kloaksystemet inden tv-inspektion af kloak. På denne måde opnår du den bedste inspektion, da aflejringer, utætheder og brud ses tydeligere.

Om DTVK Kontrolordningen

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) er en frivillig kontrolordning, grundlagt i 1986.

Ordningen er etableret med henblik på at sikre, at TV-rapporter udformes ensartet og troværdigt.

Kontrolordningens formål er at sikre, at firmaer tilknyttet DTVK, udfører TV-inspektion af høj kvalitet, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling.

DTVK kontrollerer TV-inspektion af kloak i form af TV-optagelser af ledningen, hvor TV-operatøren under selve optagelsen via TV-skærmen løbende analyserer, vurderer og rapporterer de iagttagne forhold i henhold til Fotomanualen.

En TV-inspektion af en ledning med optagelser af billeder, der først bliver analyseret, vurderet og rapporteret efter optagelsen hjemme på kontoret, måske af en helt anden medarbejder, er ikke omfattet af DTVK’s kontrol.

For at sikre at alle krav bliver overholdt, gennemføres kontrolbesøg og stikprøvekontrol af firmaernes indberetninger over udførte TV-inspektionsarbejde.

Kravene til TV-inspektioner angives i fotomanualen samt i ”Almindelige betingelser for TV-inspektion” og DTVK’s Tekniske Bestemmelser.

Kontrolordningen administreres af et kontroludvalg. Kontrolbesøg udføres af eksterne tekniske konsulenter, der refererer til Kontroludvalget.

​- Læs almindelige betingelser for TV inspektion.

Bestil TV-Inspektion af din kloak hos Vest Slam A/S

Vi synes, at en TV-inspektion af kloakken er en rigtig god løsning, som sparer en masse kræfter og penge, og vi vil rigtigt gerne tale meget mere med dig om det, hvis du har nogle spørgsmål.

​Du er altid velkommen til at ringe til os på 22 88 54 90 eller sende en e-mail til info@vestslam.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Skriv til Vest Slam A/S

Udfyld formularen og vi kontakter dig​​​​​