TV-Inspektion af kloak

En TV Inspektion kan spare dig for en opgravning

En TV-inspektion af din kloak er en smart måde, hvorpå vi kan finde undersøge eventuelle problemer.

Hos Vest Slam A/S i Næstved kan vi ved hjælp af TV-inspektion af kloak, spare dig for en lang række fremtidige problemer, mens vi samtidigt opdager eventuelle nuværende.

Giv kloakken et eftersyn med TV-inspektion

Med en TV-inspektion af kloak, kan vi undersøge og afsløre skader og fejl selv dybt inde i rørene.

Vi undersøger kloakken i bund og finder dermed frem til eventuelle tilstopninger, brud eller utætheder, som skal ordnes. Dette er ikke kun brugbart til at diagnosticere et nuværende problem, men også til kontrol.

Løsningen er smart, fordi vi effektivt kan undersøge din kloak uden i blinde at skulle grave fliser og andet op først, hvilket ville være en meget dyr og tidskrævende proces. Med en TV-inspektion finder vi frem til det præcise sted for problemet, så opgravningsprocessen bliver så nem som muligt.

Vi benytter Rovion tv udstyr, samt det nyeste udstyr på markedet.

dtvk

Vi er medlem af:

Vest Slam A/S kan:

  • Inspicere rør fra ø 50-2000 mm. Op til 300 m.
  • Udføre kvalitetskontrol ved ny anlæg
  • Udføre før og efter tv ved reparationer og strømpeforinger
  • Kontrollere kloaksystemets tilstand
  • Kontrollere rotteproblemer
  • Kontrollere brud, utætheder med mere
  • Finde skjulte brønde
  • Kortlægge kloaksystem på tegning
  • Bruge røgpatroner og søgning med sonder

​Spuling af kloaksystemet inden tv-inspektion af kloak anbefales. Herved opnås den bedste inspektion, da alt så som aflejringer, utætheder og brud ses meget tydeligt.

Om Kontrolordningen

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) er en frivillig kontrolordning grundlagt i 1986.

Ordningen er oprettet for at sikre, at TV-rapporter udformes på en ensartet og dermed troværdig måde.

Kontrolordningens formål er at sikre, at de firmaer, der er tilknyttet DTVK, udfører TV-inspektion af høj kvalitet, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling.

DTVK kontrollerer TV-inspektion af kloak i form af TV-optagelser af ledningen, hvor TV-operatøren under selve optagelsen via TV-skærmen løbende analyserer, vurderer og rapporterer de iagttagne forhold i henhold til Fotomanualen.

En TV-inspektion af en ledning med optagelser af billeder, der først bliver analyseret, vurderet og rapporteret efter optagelsen hjemme på kontoret, måske af en helt anden medarbejder, er ikke omfattet af DTVK’s kontrol.

For at sikre at kravene bliver overholdt, gennemføres kontrolbesøg og løbende stikprøvekontrol af firmaernes indberetninger over udførte TV-inspektionsarbejder.

Kravene til TV-inspektioner er angivet i Fotomanualen, Almindelige betingelser for TV-inspektion og DTVK’s Tekniske Bestemmelser.

Kontrolordningen administreres af et kontroludvalg. Kontrolbesøg udføres af uvildige Tekniske Konsulenter, der refererer til Kontroludvalget.

​- Læs almindelige betingelser for TV inspektion.

Bestil TV-Inspektion af din kloak hos Vest Slam A/S

Vi synes, at en TV-inspektion af kloakken er en rigtig god løsning, som sparer en masse kræfter og penge, og vi vil rigtigt gerne tale meget mere med dig om det, hvis du har nogle spørgsmål.

​Du er altid velkommen til at ringe til os på 22 88 54 90 eller sende en e-mail til info@vestslam.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Skriv til Vest Slam A/S

Udfyld formularen og vi kontakter dig​​​​​