TV-inspektion Faxe

Er der mistanke om problemer med kloakken

Hvis du befinder dig i Faxe, og mistænker du problemer med kloakken, anbefaler vi, at du får foretaget en tv-inspektion snarest muligt.

Vi har biler kørende over hele Sydsjælland, så vi kan rykke hurtigt ud og udføre TV-inspektion i Faxe og omegn.

Mulige skader lokaliseres hurtigt

TV-inspektion er en moderne og effektiv måde at undersøge dit kloaksystem, og eventuelle skader kan hurtigt lokaliseres.

Vest Slam tilbyder TV-inspektion i Faxe og i øvrige Syd- og Vestsjælland – både til private og erhverv.

TV-inspektion lokaliserer effektivt skader i kloakken

Vi har i årevis udført TV inspektioner i Faxe og omegn. Med en TV-inspektion lokaliseres skader i kloakken, effektivt uden der skal foretages en opgravning.

Når vi udfører TV-inspektion, fører vi et videokamera ned i din kloak for at identificere eventuelle brud på kloakrør, mulige tilstopninger eller øvrige fremmedlegemer, der kan volde problemer i kloakken.

TV-inspektion kan forebygge kommende problemer

Med en TV-inspektion af kloakken, kan vi forebygge mulige fremtidige problemer. Og vi undersøger i samme ombæring efter øvrige problemer.

Vi har udført TV-inspektioner i Faxe i årevis, og vi er professionelle og grundige.

Fordelen ved en TV-inspektion af kloak, at man kan undersøge og afsløre skader og fejl selv dybt inde i rørene. Derfor kan du være sikker på, at intet overses.

Vi er grundige

Vi foretager en grundig undersøgelse af kloakken med henblik på at lokalisere tilstopninger, brud eller øvrige utætheder.

Derfor kan vi ikke alene diagnosticere et nuværende problem, men vi kan også forebygge kommende.

Med en TV-inspektion, sparer du udgiften til opgravning af fliser, så løsningen er billig og tidsbesparende, da vi efter lokalisering af problemet, kan nøjes med at grave, præcis hvor skaden findes.

Vi er medlem af:

dtvk

Vi benytter nyeste TV-udstyr fra Rovion

Vest Slam A/S:

  • Inspicerer rør fra ø 50-2000 mm op til 300 m.
  • Udfører kvalitetskontrol ved nyanlægning
  • Udfører før og efter tv-inspektioner ved reparation og strømpeforing
  • Kontrollerer kloaksystemets ovberordnede tilstand
  • Lokaliserer rotteproblemer i kloaksystemet
  • Kontrollerer brud, utætheder og lign.
  • Finder eventuelle skjulte brønde
  • Kortlægger og optegner kloaksystem på tegninger
  • Anvender røgpatroner og søger med sonder

Vi anbefaler altid spuling af kloaksystemet inden tv-inspektion af kloak foretages. Aflejringer, utætheder og brud ses tydeligere efter spuling, hvorfor du, på denne måde, opnår det bedste udgangspunkt for TV-inspektion.

DTVK Kontrolordningen

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) - en frivillig kontrolordning, funderet i 1986.

Ordningen er etableret med henblik på at sikre, at TV-rapporter udformes ensartet og troværdigt.

Kontrolordningens formål er at sikre, at firmaer tilknyttet DTVK, udfører TV-inspektion af højeste kvalitet, og firmaerne tilknyttet ordningen anvender nyeste teknologi.

DTVK kontrollerer TV-inspektion af kloak i form ved hjælp af TV-optagelser af ledningen. TV-operatøren analyserer, vurderer og rapporterer løbende under selve optagelsen, via TV-skærmen, de iagttagne forhold i henhold til Fotomanualen.

Analyseres, vurderes og rapporteres en TV-inspektion først efter optagelsen, hjemme på kontoret, og måske endda af en anden medarbejder, er den ikke omfattet af DTVK’s kontrol.

For at sikre overholdelse af alle krav, gennemføres regelmæssige kontrolbesøg såvel som stikprøvekontrol af firmaernes indberetninger af udført TV-inspektionsarbejde.

Kravene til TV-inspektioner angives i fotomanualen samt i ”Almindelige betingelser for TV-inspektion” og DTVK’s Tekniske Bestemmelser.

Kontrolordningen administreres af et kontroludvalg.

Kontrolbesøg udføres af eksterne tekniske konsulenter, der alle refererer direkte til Kontroludvalget.

​- Læs almindelige betingelser for TV inspektion.

Bestil TV-Inspektion af din kloak hos Vest Slam A/S

Vi synes, at en TV-inspektion af kloakken er en rigtig god løsning, som sparer en masse kræfter og penge, og vi vil rigtigt gerne tale meget mere med dig om det, hvis du har nogle spørgsmål.

​Du er altid velkommen til at ringe til os på 22 88 54 90 eller sende en e-mail til info@vestslam.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Skriv til Vest Slam A/S

Udfyld formularen og vi kontakter dig​​​​​