Døgnvagt:

Vi kører på hele Sjælland

Slamsugning

Venstre kolonne

Vi udfører slamsugning af:

 • Brønde
 • Kældre
 • Udgravninger
 • Vejbrønde
 • Sandfang
 • Septiktanke
 • Trixtanke
 • Samletanke
 • Fedtudskillere
 • Toiletkabiner
 • Overfladeværker

Højre kolonne

Vores biler kan suge op til 10.000 l. i op til 5” suge-slanger

 • Sten
 • Sand
 • Grus
 • Okker
 • Vand
 • Slam mm.
 • Ler indskud
 • Køkkenbrønde
 • Tagbrønde
 • Gulv afløb
 • Køkkenafløb
 • Sivbrønde
 • Vandboringer
 • Lysskakte
 • Rørledninger​
Vest Slam A/S logo


Vest Slam A/S - NÆSTVED LANDEVEJ 18, 4250 FUGLEBJERG
Telefon: 22 88 54 90
INFO@VESTSLAM.DK