Vi er specialister i afløb  

Vi kører på hele sjælland

​DØGNVAGT: 22 88 54 90

SLAMSUGNING

Vi udfører slamsugning af:

 • Brønde
 • Kældre
 • Udgravninger
 • Vejbrønde
 • Sandfang
 • Septiktanke
 • Trixtanke
 • Samletanke
 • Fedtudskillere
 • Toiletkabiner
 • Overfladeværker

Vores biler kan suge op til 10.000 l. i op til 5” suge-slanger

 • Sten
 • Sand
 • Grus
 • Okker
 • Vand
 • Slam mm.

 • Ler indskud
 • Køkkenbrønde
 • Tagbrønde
 • Gulv afløb
 • Køkkenafløb
 • Sivbrønde
 • Vandboringer
 • Lysskakte
 • Rørledninger​

​NÆSTVED LANDEVEJ 18 - 4250 FUGLEBJERG - DØGNVAGT Telefon: 22 88 54 90 - E-MAIL: INFO@VESTSLAM.DK